1998 m. vasario 25 d. Valstybiniame patentų biure įregistruotas firmos vardas – Kredito unija Zanavykų bankelis.
1998 m. kovo 13 d. buvo pasirašyta unijos steigimo sutartis.
1998 m. kovo 27 d. LŽŪKT tuometinis direktorius S.Cironka leido naudotis Žemės ūkio konsultavimo biuro patalpomis unijos veiklai.
1998 m. balandžio 8 d. vyko unijos steigiamasis susirinkimas. Tuo metu unijoje buvo 68 nariai, aktyvai sudarė 21 tūkst. Lt.
1998 m. birželio 25 d. unija įregistruota Lietuvos banke
2000 m. unija gavo petnešas, kad pasitemptų ir neatsiliktų.
2001 m. tapo Metų unija už didžiausią pažangą (padėjo petnešos)…
2003 lapkričio 21 d. atidaryta Barzdų kasa
2003 lapkričio 28 d. Marijampolės apskrities viršininkas A.Mitrulevičius už kooperatinės bankininkystės vystymą Kredito unijos penkmečio proga pareiškė padėką Zanavykų bankeliui.
2003 m. ir 2012 m. unija pripažinta Metų unija.
2003 m. Jūratė Levišauskienė pripažinta Metų administratore.
2004 m kovo mėn. unijoje apsilankė iš Kanados atvykusi R.Piečaitienė, Lietuvos kredito unijų krikštamotė.
2004 m. kovo mėn. atidaryta Kudirkos Naumiesčio kasa.
2004 m. birželio mėn. atidaryta Kriūkų kasa.
2004 m. Kudirkos Naumiesčio kasa pripažinta geriausia nutolusia kasa.
2005 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas Br. Markauskas Zanavykų bankeliui pareiškė padėką už kooperacijos plėtojimą tarp Šakių rajono žemdirbių ir gyventojų.
2006 m. ir 2011 m. už kultūrinę veiklą Šakių rajono savivaldybė apdovanojo “Aitvaru”, skirtu Metų rėmėjui.
2007 m. birželio mėn. – mokėjimo kortelių unijoje diegimo pradžia. Zanavykų bankelis buvo viena iš pirmųjų unijų, pradėjusių jas diegti.
2007 m. gruodžio mėn. atidaryta Lekėčių kasa.
2007 m. Daiva Naujokaitienė pripažinta geriausia Metų darbuotoja.
2007 m. ir 2012 m. Aušrelė Pukinskienė pripažinta geriausia Metų valdybos pirmininke.
2008 m. birželio mėn. pradėjo veikti internetinė bankininkystė.
Nuo 2009 m. kredito uniją Zanavykų bankelis audituoja nepriklausomas auditas.
2009 m. balandžio mėn. pradėjome dirbti su valiuta (eurais).
2009 m. liepos 1 d. įregistruota Juridinių asmenų registre nauji Kredito unijos Zanavykų bankelis įstatai. Unijos teisinė forma – kooperatinė bendrovė.
2009 m. ir 2012 m. Dana Urbaitytė pripažinta Metų vyr. buhaltere.
2011 m. Meilė Mikelionienė pripažinta Metų administracijos vadove.
2015 m. sausio – vasario mėn. neatlygintinai keitėme litus į eurus.                                                                                                                       2015 m. kovo 20 d. visuotinio narių susirinkimo metu buvo filmuojamas siužetas laidai „Brydės“.  VNS filmuota medžiaga
2015 m. balandžio 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre nauja kredito unijos Zanavykų bankelis įstatų redakcija