+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Archives

Atsidarykite sąskaitą:

Pasirinkite artimiausią kredito uniją:

Pasirinkite savo uniją:

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE „I-UNIJA“

Kaip tapti kredito unijos internetinės bankininkystės naudotoju?

 1. Atvykite į artimiausią kredito uniją ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 2. Jums bus suteiktas pirminis slaptažodis ir šešiaženklis kodas, kuriuo naudodamiesi jungsitės prie sistemos.
 3. Prisijungti prie sistemos galima gavus nemokamą slaptažodžių kortelę arba turint mobilų parašą.
 4. Kredito unijos darbuotojai paaiškins, kaip naudotis paslaugomis internetu.

Kaip galiu prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės?

Prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“ galite prisijungti šias būdais:

 1. Interneto naršyklės adresų eilutėje įveskite https://www.i-unija.lt.
 2. Užsukite į Lietuvos kredito unijų tinklalapyje lku.lt esančią skiltį LKU internetinė bankininkystė.

Jungiantis prie LKU internetinės bankininkystės sistemos Jums reikės:

Elektroninių paslaugų teikimo sutarties;

Naudotojo kodo sistemoje (nurodytas sutartyje);

Pirminio slaptažodžio (nurodytas sutartyje);

Slaptažodžių kortelės arba mobilaus parašo.

Visa tai turėdami galite prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“.

Kas yra slaptažodžių kortelė?

Slaptažodžių kortelė tai kredito unijos kartu su Elektroninių paslaugų sutartimi suteikta plastikinė kortelė, kurioje atspausdinti sunumeruoti slaptažodžiai. Kiekvienas slaptažodis turi savo eilės numerį nuo 1 iki 24. Kiekvieną kartą prisijungęprie LKU internetinės bankininkystės sistemos bei kiekvieną kartą sistemoje tvirtindami finansines operacijas turėsite suvesti vieną iš 24 slaptažodžių, nurodytų kortelėje. Nuo 2016-01-01 vartotojais tapusiems klientams slaptažodžių kortele bus galima tvirtinti operaciją, jei jos vertė ne didesnė nei 30 Eur. Taip pat taikomas mažesnis dienos operacijų limitas.  Kitoms operacijoms reikalingas mobilus parašas (skaityti skiltyje „Naujienos“)

Kaip galiu pakeisti slaptažodį?

Pirmą kartą jungdamiesi prie „i-Unijos“ ir suvedę teisingą naudotojo kodą, pirminį slaptažodį bei nurodytą slaptažodį iš slaptažodžių kortelės, atsidarys langas, kuriame bus prašoma pakeisti pirminį slaptažodį. Įveskite pirminį slaptažodį, naują slaptažodį, dar kartą pakartokite naują slaptažodį ir patvirtinkite savo pasirinkimą. Naująjį (nuolatinį) slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai.

Kaip prisijungti kitą kartą?

Kiekvieną kartą prisijungdami prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“ įrašykite savo naudotojo kodą (nurodytą sutartyje) bei nuolatinį slaptažodį. Įvedus šiuos duomenis kitame lange reikės įvesti atsitiktinai programos parinktą slaptažodį iš plastikinės slaptažodžių kortelės. Jeigu nepasikeitėte pirminio slaptažodžio į nuolatinį pirmojo prisijungimo metu, prie sistemos prisijungti negalėsite.

Ką daryti pamiršus pasikeistą nuolatinį slaptažodį?

Jei pamiršote nuolatinį slaptažodį, kuris reikalingas registruojantis sistemoje, atvykite į savo kredito uniją, kur darbuotojas, patikrinęs Jūsų tapatybę, atkurs pirminį slaptažodį, ir galėsite prisijungti iš naujo.

Ką daryti, jei prisijungimas blokuojamas?

Sistema gali jus užblokuoti, jei prisijungdami prie LKU internetinės bankininkystės tris kartus klaidingai nurodėte bent vieną iš dviejų prisijungimo reikalaujamų raktų (slaptažodis, kurį po pirmojo prisijungimo buvote paprašyti pakeisti į nuolatinį, bei slaptažodis iš slaptažodžių kortelės). Jeigu sistema jus užblokavo 3 kartus neteisingai suvedus nuolatinį slaptažodį, LKU internetinės bankininkystės sistema užblokuos jus 3 valandoms. Jei Jūs neprisimenate savo nuolatinio slaptažodžio, Jums reikia atvykti į savo kredito uniją su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kur Jums bus atnaujintas prisijungimas prie sistemos.

Ką daryti, jei jungiantis prie i-Unijos teisinga nuoroda, man vis tiek pateikia atsakymą, jog toks puslapis nerastas arba neegzistuoja?

Didelė tikimybė, jog Jūsų naršyklėje išsisaugojo neteisinga i-Unijos nuoroda, todėl išvalykite savo naršyklės istoriją vadovaudamiesi pateikta instrukcija.

Kada bus įvykdytas internetinės bankininkystės pagalba atliktas mokėjimo nurodymas?

Mokėjimo nurodymas, pateiktas kredito unijos darbo dieną iki 12 val. įvykdomas tą pačią darbo dieną. Mokėjimo nurodymas, pateiktas kredito unijos darbo dieną po 12 val. įvykdomas sekančią darbo dieną. Dėl tikslesnės informacijos prašome kreiptis į savo kredito uniją.

Kada galėsiu disponuoti lėšomis, kurias į sąskaitą grynais pinigais įnešiau kredito unijoje?

Jei į sąskaitą lėšos įmokamos grynais pinigais, kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą kredito unijos darbo dieną.

PAŽEIDĖ JŪSŲ TEISES ?

 

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

 

 1. vartotojo vardą, pavardę;
 2. vartotojo adresą;
 3. vartotojo asmens kodą arba gimimo datą;
 4. vartotojo kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
 5. aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo skundas pateikiamas.

Vartotojas privalo kreiptis į finansų rinkos dalyvį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Finansų rinkos dalyvis privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas, jei vartotojas  skunde nenurodė kitaip.

Kai finansų rinkos dalyvis netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį vartotojas turi teisę keiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku Lietuvos bankui adresu:

Lietuvos bankas

Priežiūros tarnyba

Žirmūnų g. 151 LT-09128 Vilnius

Lietuva

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Tuo atveju, kai į finansų rinkos dalyvį kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, „Lietuvos banko patvirtintos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Praradę mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą sužinojus kitam žmogui, nedelsdami ją blokuokite.
Bet kuriuo paros metu paskambinkite į UAB „First Data Lietuva“ tel. (8 5) 215 1177, (8 5) 233 1199.
Užblokavę mokėjimo kortelę neleisite svetimiems asmenims pasinaudoti Jūsų kortelės sąskaitoje esančiais pinigais.

Paklauskite:

Rašykite mums:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Pateikite užklausą kreditui gauti:

Pateikite užklausą kreditui gauti:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Registracija konsultacijai:

Kredito unija Zanavykų bankelis, kuzb@lku.lt Tel. Administracijos vadovas: 834 560 447 Vyr. buhalteris: 834 551 051 Paskolų vadybininkai: 834 560 446 Sąskaitų vadybininkai: 834 560 448 http://zanavykubankelis.lku.lt/ Darbo laikas: I-V 8:00-16:00