Tapkite unijos nariu!

Kredito unijos narys – ne tik klientas, tačiau ir vienas iš kredito unijos savininkų. Juo gali būti tiek privatus asmuo, tiek verslas.

Jei esate gyventojas ar įmonė ir norite tapti kredito unijos nariu:

  1. Kreipkitės į arčiausiai jūsų esančią kredito uniją.
  2. Įsigykite 28,96 Eur vertės kredito unijos pajų, patvirtinantį jūsų dalyvavimą kredito unijos kapitale ir suteikiantį teisę naudotis kredito unijos paslaugomis.
  3. Kredito unijos valdybai patvirtinus Jūsų prašymą dėl narystės, tapsite kredito unijos nariu.

Jei jums dar nėra 18 metų, bet vienas iš jūsų tėvų ar globėjų yra kredito unijos narys, jūs taip pat galite pradėti taupyti kredito unijoje.

Jei esate juridinis asmuo, norintis gauti kredito unijos teikiamas paslaugas, galite tapti asocijuotu kredito unijos nariu ir naudotis visomis teikiamomis paslaugomis bei nario teisėmis, išskyrus dalyvavimą kredito unijos valdyme. Informaciją, koks juridinis asmuo gali tapti asocijuotu kredito unijos nariu, suteiks kredito unija.

Juridiniai asmenys gali tapti kredito unijos nariu ir naudotis visomis paslaugomis bei nario teisėmis, išskyrus dalyvavimą kredito unijos valdyme.

Kas yra kredito unijos pajus?

Kredito unijos pajus – tai vertybinis popierius, patvirtinantis fizinio/juridinio asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale, suteikiantis kredito unijos nariui turtines (gauti dividendus) ir neturtines (dalyvauti kredito unijos valdyme) teises. Pajus yra patvirtinimas ir įrodymas, kad jo turėtojas yra ne tik kredito unijos paslaugomis besinaudojantis klientas, bet kartu jis yra kredito unijos narys (bendrasavininkas).

Koks yra pajaus dydis?

Minimalus pajaus, o tiksliau – pajinio įnašo dydis yra patvirtintas Kredito unijų įstatyme. Minimalus pajinis įnašas fiziniams ir juridiniams asmenims šiuo metu yra nuo 28,96 Eur. Daugelyje kredito unijų minimalus pajinio įnašo dydis yra 28,96 Eur, kai kuriose kredito unijose jis gali būti 57,92 Eur ar 86,89 Eur.

Kodėl kredito unijoje turiu mokėti papildomą ne mažesnį kaip 10 proc. paskolos dydžio pajų?

Kredito unijų įstatymas numato, kad kredito unijos nariui galima suteikti ne didesnę kaip dešimteriopo pajinių įnašų dydžio paskolą. Vadinasi, turėdamas 28,96 Eur minimalų pajinį įnašą narys iš kredito unijos gali pasiskolinti 289,62 Eur dydžio sumą. Norint pasiskolinti didesnę sumą, paskolos laikotarpiui reikia įnešti papildomus pajinius įnašus.

Nesunku paskaičiuoti, kad norint gauti, pavyzdžiui, 14 481 Eur paskolą, pajinių įnašų dydis turi sudaryti 1448,1 Eur, o norint gauti 20 273,40 Eur paskolą, pajiniai įnašai turi sudaryti 2027,34 Eur ir t.t.

Tačiau kredito unijoje gali būti taikomi didesni pajiniai įnašai, pvz. 15 – 20 proc. paskolos sumos, jeigu kredito unijos valdyba, siekdama vykdyti Lietuvos banko valdybos nutarimą “Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo”, priima sprendimą dėl didesnių pajinių įnašų.

Ar galiu atsiimti pinigus, sumokėtus pajiniam įnašui?

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.  Kredito unijos nario pajai nėra apdrausti valstybiniu indėlių ir investicijų draudimu.

Kokios gali būti Verslumo skatinimo fondo paskolos užtikrinimo priemonės?

Paskolos turi būti užtikrintos bent viena Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone.

Tinkamos paskolos užtikrinimo priemonės yra nekilnojamojo turto hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimas, finansinės lėšos, fizinių bei juridinių asmenų laidavimai ir garantijos. Jeigu paskola skirta investicijoms, tuomet reikia įkeisti už paskolos lėšas įsigyjamus daiktus arba kitą panašios vertės turtą. Užtikrinimo priemonės turi būti visai paskolos sumai.

Ar pajus yra paskolos užtikrinimo priemonė?

Ne, pajus (pajiniai įnašai) nėra paskolos užtikrinimo priemonė.

Ar terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė?

Taip, kredito unijoje laikomas ir kredito unijai įkeistas terminuotas indėlis gali būti paskolos užtikrinimo priemonė.

Per kiek laiko kredito unijai reikia sumokėti 10 proc. paskolos dydžio pajinį įnašą, gavus teigiamą atsakymą dėl paskolos skyrimo?

Pajinį įnašą kredito unijai reikia sumokėti iki paskolos išmokėjimo. Be pajinio įnašo paskola neišmokama.

Ar privalau turėti INVEGA garantiją?

Ne, paskolą galima imti be INVEGA garantijos, jeigu paskolos prašytojas turi tinkamas paskolos užtikrinimo priemones.

Kuo skiriasi apyvartinių arba investicinių lėšų paskolos?

Apyvartinių ir investicinių paskolų atveju skiriasi paskolų grąžinimo terminai. Unija apyvartinėms lėšoms paskolas gali teikti iki 2 metų laikotarpiui, investicijoms – iki 10 metų.

Ar galiu atidėti paskolos mokėjimą?

Taip, su kredito unija galima aptarti paskolos grąžinimo sąlygas ir paskolos sutartyje numatyti paskolos mokėjimo atidėjimą. Įprastai paskolos mokėjimo atidėjimo terminas yra iki 6 mėnesių.

Ar galima atidėti paskolos palūkanų mokėjimą?

Paskolos palūkanų mokėjimas neatidedamas.