VALDYBA

PUKINSKIENĖ AUŠRELĖ

BERTAŠIUS JUOZAS

DUOBA JUOZAS

KAUNAS VYTAUTAS

MURAŠKA VIDMANTAS

PASKOLŲ KOMITETAS

GRUMULAITIENĖ ELENA

MARKAUSKIENĖ VALĖ

VALAITIS ANTANAS

ZAKARKIENĖ IRENA STASĖ

ŽEMAITIS ALVYDAS

STEBĖTOJŲ TARYBA

BUBLAITIS ALGIMANTAS

MATIJOŠAITIS JUOZAS

ŽALIADUONIENĖ ONA