VALDYBA

PUKINSKIENĖ AUŠRELĖ

MURAŠKA VIDMANTAS

DUOBA JUOZAS

MIKELIONIENĖ MEILĖ

SINKEVIČIUS RIMANTAS

PASKOLŲ KOMITETAS

GRUMULAITIENĖ ELENA

MARKAUSKIENĖ VALĖ

VALAITIS ANTANAS

ZAKARKIENĖ IRENA STASĖ

ŽEMAITIS ALVYDAS

STEBĖTOJŲ TARYBA

BUBLAITIS ALGIMANTAS

MATIJOŠAITIS JUOZAS

ŽALIADUONIENĖ ONA